Skip to main content

Rozwój systemów ERP w 2024 roku - czego można się spodziewać?

Rosnąca zmienność środowiska biznesowego skłania coraz więcej firm do podjęcia kroków, zmierzających do optymalizacji procesów gospodarczych. Według specjalistów w roku 2024 dominującym trendem będzie informatyzacja przedsiębiorstw w tym właśnie zakresie. Jednym z najważniejszych jej obszarów może być wdrożenie systemu ERP. Dlaczego warto o nim pomyśleć właśnie teraz?

Czy warto zainwestować w ERP dla firmy w 2024?

Rok 2024 rokiem transformacji cyfrowej

Szerokie zastosowanie technologii informatycznych, zarówno w biznesie, jak i w życiu codziennym, jest już faktem - praca zdalna, zakupy online czy oferowana przez wiele podmiotów wirtualna obsługa klienta, są tego najlepszymi przykładami. Nie jest to jednak koniec cyfrowej transformacji gospodarki. Według specjalistów w najbliższym czasie możemy spodziewać się między innymi:

  • zwiększenia roli sztucznej inteligencji w biznesie;
  • rozwoju modelu „Everything as a Service”, czyli przechodzenia od posiadania na własność infrastruktury informatycznej do subskrypcyjnego modelu korzystania z niej;
  • ulepszenia narzędzi do zaawansowanej analizy danych.

Zwłaszcza w kontekście tego ostatniego aspektu informatyzacji życia gospodarczego, wdrożenie ERP może stać się wkrótce koniecznością.

Jak w roku 2024 wygrać walkę konkurencyjną dzięki ERP?

Informatyzacja zarządzania procesami gospodarczymi nie jest oczywiście celem samym w sobie - ma ona doprowadzić do uzyskania konkretnych efektów. W przypadku wdrożenia ERP można mówić przede wszystkim o osiągnięciu przewagi konkurencyjnej. Rezultat ten uzyskiwany jest zwykle poprzez:

  • obniżenie kosztów działania przedsiębiorstwa dzięki automatyzacji procesów i wyeliminowaniu nieuzasadnionych wydatków;
  • doskonalenie obsługi klienta;
  • lepszą analizę danych.

W roku 2024 można spodziewać się skokowego rozwoju w każdej z wymienionych dziedzin. Będzie to możliwe m.in. dzięki wykorzystaniu w zarządzaniu systemów, korzystających z algorytmów sztucznej inteligencji.

ERP w roku 2024 - co może dać integracja z systemami SI?

Integracja systemów klasy ERP z algorytmami SI pozwoli zapewne na automatyzację części procesów decyzyjnych. Mowa tu przede wszystkim o rozstrzyganiu kwestii standardowych i podejmowaniu decyzji powtarzalnych. Scedowanie obowiązków w tym zakresie na algorytmy komputerowe może przyczynić się do odciążenia kadry kierowniczej. Dzięki temu będzie ona w stanie skupić się na planowaniu strategicznym i działaniach, mających największe znaczenie dla osiągnięcia celów przedsiębiorstwa.

Dlaczego warto zainwestować w system ERP?

ERP a zrównoważony rozwój

Koncepcją, która może zdominować w roku 2024 dyskusję o ERP, jest wykorzystanie systemów tej klasy jako narzędzia zrównoważonego rozwoju. Omawiane oprogramowanie umożliwia bowiem:

  • efektywne zarządzanie zasobami materiałowymi i energią;
  • redukcję ilości odpadów;
  • optymalizację procesów produkcji pod kątem unikania marnotrawstwa.

Zaawansowane systemy ERP mogą również na bieżąco śledzić wpływ przedsiębiorstwa na środowisko. Wszystko to może zostać wykorzystane przez firmę w procesie dostosowania działań do zmieniających się, coraz bardziej proekologicznych przepisów prawa. Na  dodatek konsumenci będą zapewne w najbliższych latach w coraz większym stopniu zwracać uwagę na etykę zachowań przedsiębiorstw. Promować to będzie te podmioty, które zmodyfikują swe procedury tak, by sprostać wymogom założeń zrównoważonego rozwoju gospodarczego. ERP może być jednym ze środków, prowadzących do tego celu.

Elastyczność ERP w roku 2024 - czego należy się spodziewać?

Można też zakładać, że w roku 2024 systemy ERP staną się jeszcze bardziej elastyczne. Już teraz dominują wśród nich rozwiązania o konstrukcji modułowej, które można stosunkowo łatwo rozbudować, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.

Kolejnym krokiem w zwiększaniu ich elastyczności będzie przejście na wspomniany wcześniej model „Everything as a Service”. Zdobywa on obecnie popularność w wielu krajach Zachodu. Można zakładać, że znajdzie on uznanie również w Polsce, wdrożenie bazujących na nim rozwiązań jest bowiem nie tylko łatwiejsze niż  w przypadku klasycznych systemów ERP, lecz również obarczone mniejszym ryzykiem. Nie są bowiem w tym wypadku konieczne inwestycje w drogi sprzęt informatyczny ani też zatrudnianie wyspecjalizowanej (i kosztownej w utrzymaniu) kadry IT.

Wpisz komentarz
lub dodaj komentarz jako gość
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Dodaj pierwszy komentarz.